सोमवार, 22 नवंबर 2010

ਵੀਣਾ ਦੀ ਤਾਰ .....

ਮੈਂ ਅਖਰਾਂ ਵਿਚ
ਤਲਾਸ਼ਦੀ ਰਹੀ ....
ਤੂੰ ਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗੁਵਾਚ ਗਿਆ
ਮੈਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਲਭਦੀ ਰਹੀ ...
ਤੂੰ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ
ਮੈਂ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦੀ ਰਹੀ
ਤੂੰ ਸਰਗਮ ਵਿਚ ਗੁਮ ਗਿਆ....
ਵੇ ਹਾਣੀਆਂ .....
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੀਣਾ ਦੀ ਤਾਰ
ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ .....!!

रविवार, 21 नवंबर 2010

ਤੇਰਾ ਖ਼ਤ ....

ਤੇਰਾ ਖ਼ਤ ....

ਹਰ ਰੋਜ਼ ...
ਮੇਲ ਉਡੀਕਦੀ ਹਾਂ
ਉਤਾਵਲੇ ਹਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ
ਜਲਦੀ-ਜਲਦੀ ਹ੍ਥ ਚ੍ਲਾਂਦੀ ਹਾਂ
ਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੋਊ ਮੇਲਾਂ ਵਿਚ
ਤੇਰੀ ਮੇਲ ਪ੍ਲੋਰਦੀ ਹਾਂ ...
ਭਰ ਇਹਨਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵੀ ....
ਤੇਰਾ ਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਜੇਹੀ ਅਚਨਚੇਤ
ਇਕੋ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਲਾਂ .......
ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹਾਂ ......
ਕੋਰੇ ਵਰਕੇ ਉੱਤੇ
ਕੁਝ ਅਖਰ ਉਭਰਦੇ ਨੇ
ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ....
ਹਰ ਅਖਰ ਦੀ ਅਖ ਵਿਚ
ਹੰਝੂ ਨੇ .....