शनिवार, 4 अगस्त 2012

ਦਰਦ ਦੀ  ਮਹਿਕ  .. 

ਦਰਦ ਦੀ  ਮਹਿਕ  ..
 ਏਵੇਂ ਹੀ ਮਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਚਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਫ਼ਾਸ੍ਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਦਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਰਿਸਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ
ਜੁਬਾਨ ਤੇ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਟਾਂਕੇ
ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਦਰਦ ਵੇਖ
ਟਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ 
ਫੇਰ ਉਠਦੀ ਹੈ
ਦਰਦ ਚੋਂ ਮਹਿਕ ....!!

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें